Kedves Munkatársaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a balatonfenyvesi üdüléssel kapcsolatos információk és nyomtatványok megjelentek a Salamonon és a BKV honlapján.
A tájékoztató- és a kitöltendő dokumentumok az alábbi linkre kattintva érhetők el.
Salamon: https://salamon/Udules/Forms/Balatonfenyves.aspx
BKV honlap: http://www.bkv.hu/hu/letoltesek/udules
A honlapon a következő jelszó szükséges a dokumentumok megnyitásához : BkvUdules
Az üdülési jelentkezéseket az udules@bkv.hu címre várjuk.
Munkaügyi és Szociális Osztály





Kedves Munkatársaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019 januárjától hatályos új adószabályok alapján az érdekképviseletekkel egyeztetve az alábbiakban felsorolt elemek kerülnek 2019. évben a választható elemek közé a módosított 11/VU/2015. vezérigazgatói utasítás értelmében, amely elérhető Társaságunk intranet portálján (Salamonon). A nyilatkozatok megtételére 2019. január 11-28. között lesz lehetőség.
Választható cafeteria elemek 2019. évben
Adómentes juttatások (0% közteherrel):
1. Bölcsődei szolgáltatás, ellátás
A munkavállaló bölcsődés korú gyermeke után, az egyéni cafeteria keretösszeg terhére, bölcsődei szolgáltatás, ellátás költségtérítését veheti igénybe a munkáltató (BKV Zrt.) vagy a munkavállaló nevére kiállított számla ellenében, mely a hatályos törvényi előírások alapján a költség mértékéig adómentes juttatásnak minősül. (érdeklődje meg, hogy a bölcsődéje számlaképes-e)
2. Óvodai szolgáltatás, ellátás
A munkavállaló óvodás korú gyermeke után, az egyéni cafeteria keretösszeg terhére, óvodai szolgáltatás, ellátás költségtérítését veheti igénybe a munkáltató (BKV Zrt.) vagy a munkavállaló nevére kiállított számla ellenében, mely a hatályos törvényi előírások alapján a költség mértékéig adómentes juttatásnak minősül. (érdeklődje meg, hogy óvodája számlaképes-e)
3. Sport rendezvényre szóló belépőjegy, bérlet
A munkavállaló az egyéni cafeteria keretösszeg terhére vásárolhat nem visszaváltható, a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényekre szóló belépőjegyet vagy bérletet a munkáltató (BKV Zrt.) nevére kiállított számla ellenében, mely a hatályos törvényi előírások alapján a minimálbér összegéig adómentes juttatásnak minősül. Az eredeti, munkáltató (BKV Zrt.) nevére kiállított számlát és a megvásárolt bérletről vagy jegyről készült fénymásolatot a humán ügyintézőnél leadni szükséges, mint az elszámolás alapbizonylata.
4. Kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet, könyvtári beiratkozási díj
A munkavállaló az egyéni cafeteria keretösszeg terhére vásárolhat nem visszaváltható, kulturális (muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott) szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegyet, bérletet és könyvtári beiratkozást a munkáltató (BKV Zrt.) nevére kiállított számla ellenében, mely a hatályos törvényi előírások alapján a minimálbér összegéig adómentes juttatásnak minősül. Az eredeti, munkáltató (BKV Zrt.) nevére kiállított számlát és a megvásárolt bérletről vagy jegyről készült fénymásolatot a humán ügyintézőnél leadni szükséges, mint az elszámolás alapbizonylata.
Béren kívüli juttatás (34,5% közteherrel):
5. Széchenyi Pihenőkártya
A Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP kártya) három alszámláján elkülönülten biztosítható a munkavállalók számára juttatás szálláshelyhez, vendéglátáshoz és a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó elektronikus utalványok formájában. A munkavállalók a SZÉP kártyán meglévő összeget a megfelelő elfogadóhelyeken használhatják fel, a feltöltés évét követő második naptári év május 31. napjáig. Az ezen időpontig fel nem használt összeg nem vész el, továbbra is felhasználható a számláról, de a fel nem használt összeg után a Pénztárszolgáltató (Bank) díjat számít fel.
A SZÉP kártya juttatás választása esetén a munkavállalónak nyilatkoznia kell arról, hogy mely Pénztárszolgáltatónál (Banknál) rendelkezik SZÉP kártyával és zsebenként szükséges megadnia a SZÉP kártyához tartozó pénzforgalmi számlaszámait is, valamint nyilatkoznia szükséges arról is, hogy más juttatótól részesült-e ilyen juttatásban. Amennyiben részesült, úgy a jogcím alszámlánként a juttatás összegének feltüntetése szükséges, mivel a juttatás összeghatárát több juttató esetén összevontan kell figyelembe venni.
A hozzájárulás rendelkezésre bocsátása havonta arányos összegben történik a munkavállaló által megadott SZÉP kártyához tartozó, zsebenként elkülönülő, pénzforgalmi számlaszámaira utalással.
A SZÉP kártya különböző alszámlái között az összegek átcsoportosítására év közben nincs lehetőség.
Új SZÉP kártya igénylése esetén a SZÉP kártyát a munkavállaló személyesen igényelheti meg az általa választott, SZÉP kártyát kibocsátó bármelyik intézménynél. A SZÉP kártya igénylését követően a kibocsátó intézmény által a munkavállaló felé megküldött, három számlaszámot tartalmazó (SZÉP kártya zsebenként egy), szerződés alapján a munkavállaló kitölti a 3. számú mellékletet, melyet aláírás után lead a humán ügyintézője felé, aki továbbítja azt a Jövedelem-elszámolási Osztály részére rögzítés és a tagság beállítása céljából. Ezt követően nyilatkozhat arról a munkavállaló, hogy SZÉP kártyát szeretne választani cafeteria elemként.
Bérjövedelemmel azonos módon adózó juttatások
6. Pénzösszeg juttatás – cafeteria keretein belül
A pénzösszeg juttatás jövedelemként adózik, mely után Társaságunkat 21% közteher terheli. A munkavállalótól a hatályos törvényi előírások szerint történik az adók levonása, melynek mértéke jelenleg az adókedvezmények függvényében maximum 33,5%.
Például: ha a munkavállaló a teljes éves cafeteria keretét pénzösszeg juttatásként kéri, úgy a bruttó 180 ezer Ft-os keretből a nyilatkozat kitöltésekor levonásra kerül a munkáltató 21%-os terhe, így a megmaradt 148.760 Ft jövedelmeként adózik.
Ez a juttatás nem bérjövedelem, hanem cafeteria juttatásnak minősül, ezért egyéb levonásokkal nem terhelhető.
Rendelkezésre bocsátása havonta arányos összegben történik.
Minden cafeteria elem a munkabérrel együtt, illetve egyidejűleg kerül átutalásra.
A cafeteria nyilatkozatok kitöltése ismételten a Salamonon (intraneten) található cafeteria program segítségével történik. Azon munkavállalók, akik rendelkeznek megfelelő Társasági informatikai hozzáféréssel, maguk is megtehetik az új nyilatkozatot, melyet 2 példányban kell kinyomtatni és abból az egyik példányt az illetékes humán ügyintézőhöz kell eljuttatni. Azon munkavállalók számára, akik nem rendelkeznek megfelelő informatikai hozzáféréssel, vagy nem kívánják maguk kitölteni cafeteria nyilatkozatukat, a humánügyi munkatársak segítenek a nyilatkozatok kitöltésében. Az alkalmazás 2019. január 11-én 8:00 órától áll a munkatársak rendelkezésére.
Bővebb információkat a Cafeteria Szabályzatban (11/VU/2015 és mellékletei) vagy a Cafeteria program súgójában találhat. Amennyiben további kérdése/kérése van, akkor kérem, forduljon a területileg illetékes humánügyi munkatársunkhoz.





A -2018-as cafeteria változások tájékoztatója megtalálható a Dokumentumok menüpont alatt.



A 2017-es balatonfenyvesi üdülési lehetőségek tájékoztatója megtalálható a Dokumentumok menüpont alatt.



Az Üzemi Tanács 2017.első negyedévi tevékenységének összesítése megtalálható a Dokumentumok menüpont alatt.



KÜT-ÜT tájékoztató2016




 


 

6. sz. melléklet
ÜZEMI TANÁCS VÁLASZTÁS 2016.
                                                           TÁJÉKOZTATÓ
       a választás szabályairól

A Munka Törvénykönyve alapján a  Villamos Üzemi Tanácsába   13  tagot kell választani.
Választásra minden munkavállaló jogosult.
Ki választható az Üzemi Tanács tagjának?
Minden olyan munkavállaló, aki:

  1.  legalább hat hónap munkaviszonnyal rendelkezik a BKV Zrt.-nél;
  2. a választási körzetben munkavállalók nyilvántartásában szerepel;
  3. nem gyakorol munkáltatói jogot;
  4. nem közeli hozzátartozója a munkáltató vezetőjének;
  5. nem tagja a Választási Bizottságnak;
  6. cselekvőképes (pl. betöltötte a 18. életévét).

A választásra jogosultak és a választhatók listája megtekinthető az Üzemi Tanács irodájában, illetve a kifüggesztett tájékoztatókon.
A választás titkos.
A választásra 2016.  november 9. üzemkezdettől november 10-én 10.00 óráig kerül sor, melynek helye:  kijelölt választási körzetek.
Szavazni csak személyesen lehet!
A szavazatszedő bizottság kérheti a személyazonosság igazolását.
2016.  szeptember 9.

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG


Tisztelt Munkavállalók !

A 2016.évi Balatonfenyvesi üdülési tájékoztató anyagok  illetve jelentkezési lapok  a    Salamonon illetve az http://www.villamosut.hu/dokumentumok.html oldalon elérhetőek!

A Szociális turnusok  jelentkezési anyagát az Üzemi Tanács tagjaihoz kell eljuttatni.

Az elbírálások az érkezési sorrend szerint történnek.

AZ elő – fő illetve utószezonra  való jelentkezéseket az  udules @ bkv.hu címen vagy személyesen  a  Munkaügyi  és Szociális Osztályra kell  leadni ./központ. IV.415./

A KÜT. elnöke , Lasek László úr segíteni tud a  jövedelemigazolások soron kívüli elintézésében ,ha az igénylő  ( illetve háztartása/ élettársa bkv.-s ) nevét és HR. azonosítóját megadják neki./ központ.222.szoba.tel.sz: 11442. e-mail: lasekl@bkv.hu /

Köszönettel :     Garányi   Zsuzsanna

                                      ÜT.Elnök

Mit találsz az oldalainkon?

Információt

Igyekszünk kiszolgálni Titeket minden olyan hírrel, információval amely érdekes lehet a számotokra, vagy úgy gondoljuk, hogy befolyással lehet a mindennapi életünkre.

Tovább a Hírekhez!

Letölthető dokumentumokat

Megszerzünk és elérhetővé teszünk minden olyan dokumentumot, melyek fontosak vagy érdekesek a számotokra.

Tovább a letöltésekhez!

Írd meg nekünk!

Ha nem találod amit keresel, írj nekünk - ha a dokumentum amire szükséged van létezik és elérhető, megszerezzük és közzétesszük.

Írok levelet